فرسودگی شغلی و افسردگی

بررسی مطالعات پژوهشی مرتبط با موضوع فرسودگی شغلی و افسردگی و تاثیر ماساژ درمانی بر آن آگاهی از علائم هشدار دهنده فرسودگی شغلی می ‌تواند به افراد برای انجام اقدامات پیشگیرانه کمک کند. برخی از این اقدامات شامل مداخلاتی مانند ماساژ درمانی می باشد. بنابراین آگاهی از تاثیر ماساژ درمانی بر بهبود فرسودگی شغلی و […]

فهرست مطالب

بررسی مطالعات پژوهشی مرتبط با موضوع فرسودگی شغلی و افسردگی و تاثیر ماساژ درمانی بر آن

آگاهی از علائم هشدار دهنده فرسودگی شغلی می ‌تواند به افراد برای انجام اقدامات پیشگیرانه کمک کند. برخی از این اقدامات شامل مداخلاتی مانند ماساژ درمانی می باشد. بنابراین آگاهی از تاثیر ماساژ درمانی بر بهبود فرسودگی شغلی و افسردگی به میزان قابل توجهی کمک کننده است.

1

تاثیر مثبت ماساژ بر بهبود فرسودگی شغلی و افسردگی

مهم ترین فاکتورهای پیش بینی کننده وقوع افسردگی و فرسودگی شغلی

در سال 2022، یک مطالعه پژوهشی با تمرکز بر عوامل پیش ‌بینی‌ کننده بروز فرسودگی شغلی و افسردگی در بین پرستاران شاغل در مراکز درمانی انجام شد. در این مطالعه، به بررسی ابعاد مختلف فرسودگی شغلی از جمله اضطراب، افسردگی و تاثیر مداخلات غیر دارویی بر بهبود آن پرداخته شد. داده ها از طریق یک نظر سنجی آنلاین جمع آوری شد. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین خستگی شغلی و افسردگی و تاثیر ماساژ بر آن بود.

 

 

آیا نتایج مطالعات، تاثیر ماساژ درمانی و سایر مداخلات بر بهبود فرسودگی شغلی و افسردگی را تایید می کنند؟

محققان دریافتند که افسردگی یکی از نشانه های فرسودگی شغلی است. اضطراب، شاخصی است که از آن برای پیش بینی خستگی عاطفی استفاده می شود. محققان خاطر نشان کردند: «باید برای تدوین یک برنامه جامع و کامل برای مقابله با فرسودگی شغلی و افسردگی، به متغیرهای موثر بر بروز افسردگی و مداخلات کاهش دهنده فرسودگی شغلی پرداخته شود».

2 1

کاهش تنش های جسمی و روانی با ماساژ

ماساژ توام با آروما تراپی برای بهبود وضعیت افسردگی و اضطراب

هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ماساژ توام با رایحه درمانی با استفاده از روغن اسطوخودوس، بابونه و رزماری بر بهبود فرسودگی شغلی و افسردگی و اضطراب سالمندان ساکن در خانه های سالمندان بود. این افراد قبلا در مشاغل سخت مشغول به کار بودند. بدین منظور، 38 سالمند در این کارآزمایی کنترل ‌شده شرکت کردند. داوطلبان، به سوالات پرسش نامه جمعیت‌ شناختی و مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستان موسوم به HADS پاسخ دادند. شرکت کنندگان به طور تصادفی، به دو گروه آزمایش یا کنترل دسته بندی شدند.

شرکت کنندگان گروه آزمایشی، مداخله ماساژ توام با رایحه درمانی را دریافت کردند. هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر ماساژ بر فرسودگی شغلی و افسردگی بود. جلسات ماساژ 20 دقیقه طول کشید و سه بار در هفته به مدت دو دوره سه هفته ای انجام شد. افراد گروه کنترل نیز مراقبت ‌های معمول را در منزل دریافت کردند. میزان اضطراب و افسردگی افراد هر دو گروه، قبل از مداخله، در پایان هفته سوم و در ابتدای هفته پنجم و پایان هفته هفتم با کمک پرسش نامه HADS اندازه گیری شد.

حتما بخوانید
آموزش خودمراقبتی به كودكان و بزرگسالان

3 1

ماساژ و بهبود دردهای عضلانی، مفصلی و افزایش آرامش

نتایج حاصل از مطالعات تحقیقاتی

نتایج نشان داد که افسردگی و اضطراب شرکت کنندگان گروه مداخله به طور معنی داری کاهش یافته است. بنابراین، محققان به این نتیجه رسیدند که ماساژ توام با رایحه درمانی به کاهش زیاد اضطراب، ناشی از فرسودگی شغلی و افسردگی سالمندان کمک می کند.

تاثیر  ماساژ بر کاهش استرس شغلی

در یک مطالعه دیگر، محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ماساژ درمانی می‌تواند موجب کاهش استرس شغلی کادر درمان شود؟ بنابراین، سوال مطالعه به این صورت طرح شد که آیا ماساژ درمانی یا سایر اشکال ریلکسیشن، به کاهش استرس شغلی اعضای کادر درمان کمک می کند؟ هدف این مطالعه نیز بررسی تاثیر ماساژ بر کاهش فرسودگی شغلی و افسردگی بود.

قرار گرفتن به صورت مزمن در معرض عوامل استرس زای شغلی مانند ساعات کار طولانی، دارای اثرات منفی بر سلامت جسمی و روانی می باشد. کادر درمان، یکی از گروه های آسیب پذیر هستند. محیط های استرس زا و فشار کاری، منجر به فرسودگی شغلی اعضای کادر درمان می‌شود و این وضعیت، در طول همه گیری کووید-19 تشدید شده است.

ثابت شده است که رویکردهای شناختی مانند ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری می‌توانند به کاهش استرس، فرسودگی شغلی و افسردگی کمک کنند. همچنین رویکردهای فیزیکی مانند یوگا، آرام سازی عضلات و ماساژ درمانی نیز می‌توانند به طور گسترده بر کاهش تنش های شغلی کمک کنند.

4 1

ماساژ ریلکسیشن و اثرات مفید آن بر خستگی شغلی

بررسی تاثیر مداخلات آرام سازی و ماساژ بر بهبود فرسودگی شغلی و افسردگی

برای بررسی این تاثیر، مطالعات زیادی انجام شده است. هدف این بررسی ها، انجام کارآزمایی ‌های کنترل ‌شده و استفاده از روش‌ های آرام‌ سازی فیزیکی و بررسی تاثیر آنها بر کاهش استرس و افسردگی کادر درمان بود. در این مطالعه،  از روش های آرام سازی های مختلف نظیر یوگا، مدیتیشن، ماساژ، حرکات کششی، پیاده ‌روی و غیره برای کاهش تنش و فشار وارده بر اعضای کادر درمان استفاده شد.

حتما بخوانید
نکات سریع خود مراقبتی برای کمک به حفظ سلامت ذهن

مشخص شد که مداخلات آرام سازی و ماساژ دارای تأثیر مثبتی بر بهبود خستگی شغلی و افسردگی است. این مداخلات باعث کاهش استرس و تنش ‌های روانی و فیزیکی مرتبط با محیط کار می‌‌شوند. این تجربه آرام‌سازی می‌‌تواند روحیه و رضایت شغلی افراد را بهبود و افسردگی را کاهش دهد. با این حال توصیه می ‌شود که این مداخلات، به عنوان بخشی از یک برنامه کامل مدیریت خستگی شغلی و افسردگی در نظر گرفته شوند.

5 1

بهبود استرس و افسردگی با مداخلات غیر دارویی نظیر ماساژ و یوگا

 

موثرترین تکنیک های موثر بر کاهش استرس ناشی از خستگی شغلی

در این مطالعه، از تکنیک های ماساژ 10 دقیقه ‌ای نشسته، جلسات ماساژ به همراه رایحه درمانی و غیره استفاده شد. نتایج نشان داد که همه مداخلات غیر دارویی از جمله یوگا، ماساژ درمانی، مدیتیشن و تمرین ‌های کششی می توانند موجب کاهش استرس ناشی از فرسودگی شغلی و افسردگی شوند. مشخص شد که یوگا دارای بالاترین میزان اثر بخشی است. پس از یوگا، ماساژ درمانی به عنوان موثر ترین تکنیک برای کاهش استرس و خستگی شغلی اعضای کادر درمان شناخته شد. تمرینات کششی و مدیتیشن در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

بنابراین، ماساژ درمانی دارای اثرات مثبت قابل توجه بر کاهش خستگی شغلی و افسردگی است. فرسودگی شغلی، به عنوان یک وضعیت ناخوشایند، خستگی ذهنی و جسمی ناشی از فشار و استرس‌ های مرتبط با کار تعریف می ‌شود و می‌تواند دارای تأثیرات بالقوه‌ ای بر عملکرد فرد و رضایت شغلی او داشته باشد. افسردگی نیز یک مشکل روان شناختی است که به طور عمده با کاهش خلق و خو، انگیزه، انرژی و احساسات منفی همراه است.

6

تاثیر مداخلات غیر دارویی بر کاهش استرس شغلی کادر درمان

اثرات ماساژ بر کاهش استرس، فرسودگی شغلی و افسردگی

ماساژ درمانی از طریق تکنیک ‌های مختلفی مانند فشار، لمس، لرزش و نوازش با انگشتان و غیره بر روی بدن اعمال می‌شود. این فرایند می‌تواند باعث آرامش و تسکین عضلات شده و جریان خون و اکسیژن در بدن را بهبود دهد. از طرف دیگر، ماساژ درمانی می ‌تواند هورمون ‌های مرتبط با خوش ‌حالی و آرامش مانند سروتونین و اکسیتوسین را افزایش و سطح استرس و هورمون ‌های استرس زا مانند کورتیزول را کاهش دهد.

با توجه به این مطالعات، ماساژ درمانی می ‌تواند موجب بهبود علائم فرسودگی شغلی و افسردگی شود. افراد می ‌توانند با کاهش استرس و افزایش رفاه روانی، احساس آرامش و بهبود وضعیت روانی را تجربه کنند. همچنین، ماساژ درمانی می‌تواند موجب بهبود کیفیت خواب شود. خوب خوابیدن در طول شب به کاهش افسردگی، اضطراب و فشار روانی ناشی از کار روزانه کمک می کند و همینطور تاثیرات مثبتی بر روی کارکردن شما میگذارد.

حتما بخوانید
بهترین حمام ترکی در تهران

باید برای دستیابی به نتایج بهتر، ماساژ درمانی توسط متخصصین ماهر و مجرب و در مراکز معتبر انجام شود. همچنین بهتر است برای مواجهه هر چه بیشتر با مسائل و مشکلات ناشی از فشار کار و خستگی روانی، از جمله فرسودگی شغلی و افسردگی، از روش‌ های درمانی دیگر مانند مشاوره روان شناختی، تغییر محیط کار، مرخصی، سفر و غیره نیز استفاده کنید.  همه این روش‌ ها در کنار یکدیگر می ‌توانند به بهبود و رفع علائم استرس، اضطراب و افسردگی کمک کنند.

7 1

ماساژ درمانی برای ارامش اعصاب

جمع بندی

در مطالعات و تحقیقات زیادی نشان داده شده است که ماساژ درمانی می‌تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر کاهش استرس و افسردگی داشته باشد. این روش غیر دارویی می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای مدیریت و کاهش این مشکلات روان شناختی عمل کند.

استرس یک واکنش طبیعی بدن به فشارها و تنش‌ های محیطی است و می‌ تواند تأثیرات منفی بر سلامت روانی و جسمی داشته باشد. ماساژ درمانی با تمرکز بر لمس، فشار و حرکات مختلف روی بدن می ‌تواند موجب بهبود جریان خون و کاهش تنش ‌های عضلانی شود. این فرایند باعث ایجاد آرامش و رفع تنش ‌های جسمی، کاهش سطح استرس و فرسودگی شغلی و افسردگی می‌شود.

همچنین، ماساژ درمانی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر روحیه و وضعیت روانی فرد داشته باشد. ماساژ درمانی می‌تواند با تأثیر گذاری بر هورمون‌ های شادی بخش مانند سروتونین و اکسیتوسین موجب افزایش احساس خوش حالی، آرامش و رضایت شود. این تأثیرات می‌توانند موجب بهبود وضعیت استرس و اضطراب ناشی از فرسودگی شغلی و افسردگی شود و احساس عمومی بهتری به افراد بدهد.

مهم است بدانید که ماساژ درمانی به تنهایی نمی ‌تواند مشکلات استرس و افسردگی را به صورت کامل درمان کند. میتوانید برای دستیابی به نتایج بهتر، علاوه بر ماساژ از مشاوره روان شناختی، تغییر سبک زندگی، تغذیه سالم، ورزش و غیره نیز استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 100 هزار تومانی

اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید و تخفیف 100 هزار تومانی دریافت کنید.

کد تخفیف به صورت آنی برای شما ارسال میگردد.

مرکز ماساژ ماهور