فواید ماساژ

از تاثیرات شگفت انگیز ماساژ و کاهش درد و خستگی چه می دانید؟

تحقیقات نشان می دهد که ماساژ درمانی می تواند به افراد در مدیریت درد و خستگی کمک کند. محققان، مطالعات زیادی را در این زمینه انجام داده اند و به صورت علمی ثابت کرده اند که ماساژ درمانی به کاهش درد و خستگی ‌کمک می کند.    ماساژ درمانی و کاهش درد و خستگی در […]

فهرست مطالب

تحقیقات نشان می دهد که ماساژ درمانی می تواند به افراد در مدیریت درد و خستگی کمک کند. محققان، مطالعات زیادی را در این زمینه انجام داده اند و به صورت علمی ثابت کرده اند که ماساژ درمانی به کاهش درد و خستگی ‌کمک می کند.   

ماساژ درمانی و کاهش درد و خستگی

در این مطلب قصد داریم به بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه و نتایج حاصله بپردازیم. برای اینکار، در ابتدا چارچوب مطالعه تحقیقاتی ارائه می شود و سپس شرایط انجام مطالعه و در نهایت نتایج حاصله به طور مختصر ارائه می شود. در صورتی که می خواهید اطلاعات بیشتری درباره این موضوع در اختیار داشته باشید، لطفاً تا انتها با ما همراه باشید. 

بررسی تاثیر ماساژ آهسته پشت در کاهش درد و خستگی


در یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌ سازی شده، به بررسی اثرات ماساژ آرام‌ پشت بر کاهش درد و خستگی ناشی از لوسمی و مقایسه آن با اثر موسیقی درمانی پرداخته شد. شرکت ‌کنندگان در این مطالعه، به ‌طور تصادفی به گروه های مختلفی دسته بندی شدند. مداخلات مختلفی نظیر ماساژ سبک، موسیقی درمانی یا مراقبت استاندارد بر روی افراد داوطلب انجام شد.

ماساژ درمانی به عنوان یک تکنیک رفع دردهای حاد و مزمن

در مجموع 104 شرکت کننده، به گروه های ماساژ و موسیقی درمانی دسته بندی شدند. این افراد به مدت چهار هفته در جلسات مداخله 15 دقیقه ای با تناوب سه بار در هفته شرکت کردند. شرکت کنندگان گروه کنترل، فقط مراقبت های استاندارد را دریافت می کردند.

در این مطالعات که به منظور بررسی اثر ماساژ بر کاهش دردانجام شد،شدت درد و خستگی ناشی از سرطان در مدت زمان ارائه مداخلات (به مدت چهار هفته) و همچنین در طی دوره پیگیری پس از پایان مداخلات (به مدت دو هفته)، به‌ صورت هفتگی و با استفاده از مقیاس ‌های خود گزارشی عددی اندازه‌ گیری شد.

نتایج

 نتایج نشان داد که درد و خستگی افراد گروه های دریافت کننده مداخلات، در مقایسه با افراد گروه کنترل (که فقط مراقبت استاندارد را دریافت می کردند)، به میزان چشمگیری کاهش یافت. افراد گروه دریافت کننده مداخلات ماساژ و موسیقی، کاهش درد و خستگی تدریجی را از هفته اول تا هفته چهارم تجربه کردند.

محققان خاطر نشان کردند: «در بیماران بزرگسال مبتلا به لوسمی حاد، دریافت ماساژ سبک می تواند بیش از موسیقی درمانی به کنترل درد و خستگی ناشی از لوسمی کمک کند».

حتما بخوانید
دستاوردهای موفقیت آمیز ماساژ و آب درمانی

تاثیر ماساژ درمانی بر بهبود درد و خستگی، در مقایسه با موسیقی درمانی

بررسی اثر ماساژ و کاهش خستگی بعد از شیمی درمانی

خستگی، یک شکایت رایج در بین بیمارانی است که برای درمان سرطان دستگاه گوارش تحت شیمی درمانی قرار می گیرند. اغلب این مشکل، جنبه های مختلف زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. برای بررسی اثر ماساژ بر کاهش درد و خستگی، یک مطالعه نیمه تجربی انجام شد. در این مطالعه، 88 بیمار مبتلا به سرطان دستگاه گوارش به طور تصادفی به دو گروه مداخله و گروه کنترل تقسیم شدند. یک گروه دیگر از افراد نیز فقط مراقبت های استاندارد را دریافت می کردند.

این گروه، گروه کنترل یا شاهد نامیده می شود. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی هر یک از مداخلات فوق در مقایسه با مراقبت های استاندارد است. شرکت کنندگان گروه دریافت کننده مداخلات، چهار جلسه ماساژ پا را در طول دوره شیمی درمانی دریافت کردند. مدت زمان ماساژ هر پا، هفت دقیقه بود. برای ارزیابی شدت خستگی، میزان کاهش درد و خستگی، با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری بلافاصله پس از مداخله و 24 ساعت پس از شیمی ‌درمانی اندازه‌گیری شد.

نتایج

 سرطان معده، یکی از شایع ترین انواع سرطان در بین داوطلبان بود. محققان متوجه شدند که میانگین نمرات مربوط به خستگی گروه دریافت کننده مداخلات (بلافاصله پس از شیمی درمانی) دارای تفاوت معنی داری با میانگین نمرات گروه کنترل می باشد. مشخص شد که نمرات خستگی افراد گروه دریافت کننده مداخلات، به تدریج کاهش و نمرات خستگی افراد گروه کنترل افزایش یافته است. این مطالعه نشان داد که ماساژ پا، می تواند به عنوان یک روش ساده به کاهش دردناشی از شیمی درمانی کمک کند.

تاثیر مثبت ماساژ پا در کاهش دردهای ناشی از شیمی درمانی

تاثیر ماساژ و حجامت بر کاهش دردهای مزمن

2 مقاله21

درد مزمن کل زندگی فرد را مختل می کند. وجود درد مزمن می تواند مشکلات زیادی از قبیل کم خوابی و مشکلات حرکتی و افزایش استرس و اضطراب را برای افراد به دنبال داشته باشد. یافتن روش های غیر دارویی برای کمک به افراد در جهت مدیریت دردهای حاد و مزمن و در عین حال محدود کردن استفاده از داروهای مخدر برای کاهش درد همواره مورد توجه محققان بوده است.

یک مطالعه تحقیقاتی، برای بررسی اثرات ماساژ و حجامت بر کاهش دردهای مزمن و همچنین کاهش درد و خستگی انجام شد.

حتما بخوانید
اثرات ماساژ بر بهبود درد شانه

مدیریت یکپارچه درد از طریق قرار ملاقات های پزشکی

در یک مطالعه تحقیقاتی با موضوع «زندگی با درد مزمن»، به ارزیابی اثر بخشی استفاده از یک رویکرد چند رشته ای و غیر دارویی یکپارچه برای مدیریت درد تمرکز شد. در این مطالعه، از قرار ملاقات های پزشکی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دردهای مزمن و کاهش مصرف داروهای دارای اثر مخدر استفاده شد.  

این قرار ملاقات ها که با هدف بررسی اثر ماساژ درمانی بر کاهش درد و خستگی و دردهای مزمن تنظیم می شد، شامل هشت ویزیت سه ساعته به تناوب یک بار در هفته بود. این جلسات ملاقات با پزشک متخصص، در یک مرکز سلامت برگزار می شد.

 شرکت کنندگان در این مطالعه، بیماران مبتلا به دردهای مزمن و غیرمرتبط با سرطان بودند که ارزیابی و درمان‌ های مبتنی بر شواهد را از تیمی از پزشکان متخصص در زمینه بهداشت و سلامت و سبک زندگی دریافت می کردند. همچنین مواردی درباره رویکردهای درمانی غیردارویی، شناسایی علل درد و رابطه درد با سبک زندگی به مراجعه کنندگان آموزش داده می شد.

مطالعه اثر ماساژ بر کاهش درد و خستگی و دردهای مزمن، بر تکنیک ‌های آرام‌ سازی از جمله یوگا، مدیتیشن و تنفس متمرکز بود. همچنین مداخلاتی از قبیل طب سوزنی، طب فشاری، ماساژ، درمان های شناختی-رفتاری و آموزش کایروپراکتیک بر روی بیماران شرکت کننده در این جلسات انجام شد.

مدیریت یکپارچه درد زیر نظر پزشکان متخصص

نتایج

شرح حال و گزارش وضعیت بیماران، از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد. در مجموع 178 شرکت کننده، این پرسشنامه را در اولین و آخرین قرار ملاقات خود تکمیل کردند. نتایج نشان داد که در همه حوزه ‌ها مشتمل بر جنبه های عملکرد فیزیکی، اضطراب، افسردگی، کاهشدردهای مزمن، ایفای نقش ‌های اجتماعی، اختلالات خواب و کاهش درد و خستگی، تفاوت آماری معنی داری بین اولین و آخرین قرار ملاقات پزشکی مشاهده می شود.

بر این اساس، مشخص شد که میانگین مصرف داروهای مخدر برای کاهش درد، در طول دوره هشت هفته ای ارائه مداخلات، به میزان چشمگیری کاهش یافته است.

محققان خاطر نشان کردند: «بیمارانی که از درد مزمن و خستگی ناشی از مداخلات دارویی رنج می‌ برند و از رویکردهای درمانی چند رشته‌ ای و غیر دارویی ارائه شده در قرار ملاقات ‌های پزشکی استفاده می کنند، بدون افزایش مصرف داروهای ضد درد اپیوئیدی، بهبود قابل توجهی را در معیارهای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی تجربه کردند. همچنین مشخص شد که این مداخلات، موجب کاهش درد و خستگی آنها شده است».

حتما بخوانید
فواید ماساژ بارداری و تاثیرات آن در خانم های باردار

تاثیر رویکردهای درمانی چند رشته‌ ای و غیر دارویی بر کاهش درد

بررسی تاثیر حجامت و ماساژ درمانی بر کاهش کمر درد مزمن

 در سال 2020 ، یک کارآزمایی تجربی با هدف ارزیابی تاثیر یک جلسه ماساژ درمانی و حجامت بر کاهش درد افراد مبتلا به کمر درد مزمن انجام شد. داده های این گروه، با داده های افراد گروه کنترل (که حجامت غیر واقعی بر روی آنها انجام می شد)، مقایسه شد. همچنین محققان می خواستند بدانند که آیا افزایش دمای موضعی پوست در زمان حجامت و همینطور ماساژ درمانی می تواند به کاهش شدت درد و ناتوانی عملکردی و همچنین و افزایش آستانه درد و کاهش درد و خستگی کمک کند یا خیر؟

پس از معاینه، مداخلات حجامت واقعی یا حجامت غیر واقعی به ترتیب بر روی افراد گروه دریافت کننده درمان واقعی و افراد گروه کنترل انجام شد. این مداخلات به مدت 15 دقیقه و به صورت دوطرفه در نقاط BL23،BL24  و BL25 بر روی هر گروه از بیماران اعمال شد.

نتایج

 بیماران بلافاصله بعد از حجامت و یک هفته بعد از آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. پیامدها و نتایج انجام مداخلات، با استفاده از پرسشنامه مختصر درد، آستانه درد فشاری و پرسشنامه ناتوانی رولند موریس اندازه‌گیری شد.

نتایج نشان می دهد که گروه بیمارانی که حجامت واقعی را دریافت کرده بودند، بهبود قابل توجه شدت درد، وضعیت خواب و بیداری را گزارش کردند. همچنین مشخص شد که ارائه مداخلات می تواند به کاهش درد و خستگی و افزایش آستانه درد فشاری این گروه از بیماران کمک کند. همچنین مشخص شد که وضعیت بهبودی هیچ یک از افراد گروه دریافت کننده حجامت غیر واقعی، قبل و بعد از مداخلات دچار تغییر چندانی نشده است. 

تاثیر مثبت حجامت در کاهش درد و افزایش آستانه درد اگر چه برای اثبات نتایج حاصل از این تحقیقات، باید مطالعه و بررسی های بیشتری با استفاده از جامعه آماری بزرگتر انجام شود، ولی همین این مطالعه کوچک نشان می دهد که حجامت و ماساژ درمانی می توانند به کاهش کمردرد و ناتوانی افراد درگیر دردهای مزمن کمر کمک کنند.  

شناسه محتوا
عنوان محتوااز تاثیرات شگفت انگیز ماساژ و کاهش درد و خستگی چه می دانید؟
کلمه کلیدی  کاهش درد و خستگی
کلمات مترادف (LSI) 
تعداد کلمات1573
تعداد تصاویر7
تعداد عناوین اصلی10
لینک منبعhttps://www.amtamassage.org/publications/massage-therapy-journal/massage-and-pain-and-fatigue/ https://www.amtamassage.org/publications/massage-therapy-journal/massage-integrative-pain-management/  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 100 هزار تومانی

اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید و تخفیف 100 هزار تومانی دریافت کنید.

کد تخفیف به صورت آنی برای شما ارسال میگردد.

مرکز ماساژ ماهور