آیا ماساژ و مراقبت تسکینی موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران بستری و مراقبین می‌شود؟

ماساژ برای بیماران و مراقبین و همراهان بیمارستان وبلاگ ماساژ ماهور
فهرست مطالب

در سال های اخیر، امید به زندگی در ایالات متحده به میزان زیادی افزایش یافته است. یکی از دلایل افزایش طول عمر افراد در چنین جوامعی، توجه به معیارهای افزایش دهنده کیفیت زندگی و مواردی از قبیل ماساژ و مراقبت تسکینی می باشد. از سوی دیگر، این روزها افراد بیشتری با بیماری های مزمن و اغلب محدود کننده زندگی دست و پنجه نرم می کنند. باید این شرایط برای چنین افرادی به خوبی مدیریت شود و بیماری این افراد تحت کنترل دقیق قرار داشته باشد.

ماساژ و مراقبت تسکینی

ممکن است این شرایط دشوار محدود کننده، مشتمل بر طیف گسترده ای از علائم از قبیل درد و اضطراب باشد. در مطالعه بسیار زیادی، به موضوع مزایای واقعی ماساژ درمانی برای افراد مسن پرداخته شده است. به همین دلیل، مواردی از قبیل ماساژ درمانی و مراقبت های تسکینی در محیط های بیمارستانی به میزان بسیار زیادی مورد توجه محققان قرار گرفته است.  

در یک مطالعه تحقیقاتی، محققان تصمیم به بررسی اثرات ماساژ بر زندگی افراد بستری در بیمارستان ها و مراقبین آنها پرداختند. موضوع این تحقیق، مطالعه نحوه تاثیر ماساژ و مراقبت تسکینی بر بهبود کیفیت این افراد می باشد.

در این مطلب قصد داریم به بررسی این طرح تحقیقاتی و نتایج حاصل از آن بپردازیم. اگر به آگاهی از اثرات شگفت انگیز ماساژ بر بیماران و نتایج حاصل از این مطالعه علاقمندید، لطفاً تا انتها با ما همراه باشید. 

موضوع طرح تحقیقاتی

ماساژ درمانی یکی از محبوب ‌ترین و پرکاربرد ترین درمان‌ های تلفیقی قابل استفاده برای بیماران بستری است. با این حال، تحقیقات نسبتاً کمی برای حمایت از تاثیر استفاده از ماساژ درمانی در چنین محیط هایی انجام شده است و نتایج تحقیقات اخیر نیز به میزان زیادی متناقض بوده است.

ماساژ درمانی می تواند مزایای واقعی برای جمعیت سالخورده به همراه داشته باشد. به همین دلیل، امروزه در محیط های بیمارستانی به میزان زیادی به مساله تاثیر ماساژ و مراقبت تسکینی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت افراد بستری در محیط های درمانی و بیمارستان ها توجه می شود.

ارتقای وضعیت سلامت بیماران با ماساژ

اخیراً دانشمندان و محققان علوم اجتماعی، با پی بردن به آثار مثبت ماساژ برای افراد و به خصوص بیماران سعی کرده اند که تئوری تاثیر ماساژ درمانی بر بهبود وضعیت افراد آسیب پذیر را با انجام مطالعات متعدد، به صورت علمی و دقیق به اثبات برسانند.

حتما بخوانید
ماساژ و کمک به سلامت روان

به همین دلیل طرح های تحقیقاتی مختلف با سناریوهای مختلف طراحی و پیاده سازی شد. در برخی از مطالعات، مداخلات ماساژ درمانی به تنهایی بر روی بیماران اجرا شد. در یک سناریوی دیگر، ماساژ و مراقبت تسکینی با آیتم های دیگر از قبیل پخش موسیقی های آرامش بخش توام شد.

در طرح های دیگر، تاثیر تکنیک های مختلف ماساژ درمانی بر روی افراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج همه این تحقیقات با استفاده از ابزار تحلیلی مناسب جمع آوری و آنالیز شد. نهایتاً نتیجه در قالب مقالات علمی منتشر شدند. همه مطالعات، حاکی از تاثیر مثبت تکنیک های ماساژ درمانی بر کاهش درد، اضطراب و افزایش سلامت روانی و آرامش افراد مورد مطالعه قرار گرفته بود.  

ماساژ و مراقبت تسکینی

روش ‌های مطالعه

هدف این مطالعات، بررسی نقش ماساژ و مراقبت تسکینی بر بهبود علائم بیماران بستری و احساس رضایت و بهبودی آنها می باشد. در حقیقت، با کمک این مطالعه، تاثیرات جادویی ماساژ درمانی بیش از پیش به صورت آکادمیک به اثبات می رسد.

در این مطالعه مقدماتی مورد بحث در این جا، تأثیر ماساژ درمانی برای بیماران بستری مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اهداف این مطالعه تحقیقاتی، بررسی تاثیر ماساژ درمانی و ارائه مراقبت های مربوط به آنبر شدت علائم بیمار، کیفیت زندگی مراقبان یا به اختصارQOL  و میزان رضایت کلی بیمار می باشد.

در این مطالعه، از یک طرح برچسب باز آینده‌ نگر، برای ارزیابی امکان ‌سنجی و تخمین اندازه اثر نتیجه ماساژ و مراقبت تسکینی استفاده شده است. برای این منظور، افراد تحت مراقبت در بیمارستان ها با علائم بیماری ضعیف و کنترل شده و همینطور مراقبین آنها انتخاب شدند. شدت علائم اولیه و معیارهای کیفیت زندگی این افراد برای انجام تحقیقات جمع آوری شد.

در طرح درمانی، تکنیک های مختلف ماساژدرمانیحداکثر تا سه جلسه و در فواصل حداقل یک هفته ای بر روی بیماران شرکت کننده در این طرح تحقیقاتی اجرا شد. علائم بیماران، مجدداً 72 ساعت پس از برگزاری جلسات ماساژ درمانی جمع آوری و ثبت شد. علائم بیمارانی که حداقل سه جلسه ماساژرا دریافت کرده بودند نیز ثبت شد. مراقبان، مسئولیت ارزیابی نهایی علائم و تکمیل فرم های مربوطه را بر عهده داشتند.

سطح سلامت و ماساژ

معیار و ابزارهای ارزیابی و آنالیز

در این مطالعه، شدت علائم، درد، افسردگی و اضطراب بیماران، با استفاده از مقیاس بررسی علائم ادمونتون اصلاح شده که یک معیار رایج در ارزیابی مراقبت تسکینی می باشد، اندازه‌گیری شد. کیفیت زندگی با استفاده از خود ارزیابی آنالوگ خطی (LASA) اندازه گیری شد. خود ارزیابی LASA، یک ابزار خود گزارش دهی 12 آیتمی است که از آن برای ارزیابی کیفیت زندگی کلی استفاده می شود. در این ابزار، 9 بُعد از ابعاد کیفیت زندگی مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرد.

حتما بخوانید
تأثیر ماساژ مفاصل بر بهبود مشکلات مفصلی

این ابعاد عبارتند از: بهزیستی ذهنی، سلامت جسمانی، بهزیستی عاطفی، فعالیت اجتماعی، بهزیستی معنوی، فواصل تکرار درد، شدت درد، خستگی و حمایت اجتماعی که بر اساس مقیاس لیکرت 11 درجه ای سنجیده می شود.

16 عکس 2

نحوه انجام مداخلات ماساژ و مراقبت تسکینی

مداخلات ماساژ درمانی همگی توسط ماساژ درمانگران خبره و آموزش دیده انجام شد. در زمان انجام این مداخلات، شرایط بیمار به صورت فردی مورد بررسی قرار گرفته و ماساژ درمانی بر اساس وضعیت جسمانی و روانی هر بیمار انجام شد. هر جلسه درمانی ماساژ درمانی، بین 20 تا 45 دقیقه طول می کشد. برای استاندارد بودن مطالعه، روال جلسات کاملاً از پیش تعیین شده است. بدین ترتیب که در یک جلسه معمولی، در ابتدا به مدت دو تا پنج دقیقه وضعیت بیمار و همینطور وضعیت قرارگیری او قبل از ماساژ مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس به مدت 20 تا 45 دقیقه ماساژ بر روی بدن فرد انجام می شود. پس از این مدت، مجدداً به مدت دو تا پنج دقیقه ارزیابی پس از ماساژ صورت می گیرد. مراقبین بیماران، مجاز به حضور در جلسات ماساژ درمانی بودند؛ اما هیچ گونه دستورالعملی در مورد نحوه ارائه ماساژ و مراقبت تسکینی به آنها ارائه نشد.

طرح بررسی تاثیر مداخلات غیردارویی بر وضعیت سلامت بیماران

نتایج

 از بین 27 بیمار شرکت کننده در این مطالعه پژوهشی و مراقبین آنها، 15 نفر در کلیه جلسات ماساژ درمانی و ارزیابی شرکت کردند. اکثر بیماران شرکت کنندگان (70 درصد) در این مطالعه، دچار سرطان را بودند و بیشتر مراقبین (74 درصد) همسران بیمار بودند. پس از شرکت در جلسات، در شدت علائم یا کیفیت زندگی گروه بیماران بستری یا مراقبان آنها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

 با این حال، بر خلاف نتایج مربوط به شدت علائم، بیماران بستری که در هر سه جلسه ماساژ و مراقبت تسکینی شرکت کرده بودند، رضایت بسیار بالایی از شرکت در جلسات ماساژ درمانی را گزارش کردند. بدین ترتیب، 13 نفر (7/86 درصد) از شرکت کنندگان، از حضور در این جلسات درمانی بسیار راضی بودند و دو نفر از آنها (3/13 درصد)، از شرکت در این دوره ها تا حدودی ابراز رضایت کرده بودند. هیچ کدام از افراد شرکت کننده، از حضور در این مداخلات ابراز نارضایتی نکرد.

حتما بخوانید
آیا از فواید ماساژ درمانی سالمندان چیزی می دانید؟

از نظر رتبه بندی اثر بخشی شرکت در جلسات ماساژ درمانگری بر روی سلامت روان بیماران مشخص شد که 66.7 درصد از بیماران، مداخلاتی از قبیل ماساژ و مراقبت تسکینی را برای کاهش استرس، 100 درصد بیماران، ماساژ درمانی را برای احساس آرامش، 60 درصد برای تسکین درد و 66.7 درصد برای احساس تندرستی بسیار موثر ارزیابی کردند. همه بیماران دیگر ماساژ درمانی را برای هر یک از موارد فوق، تا حدودی موثر ارزیابی کرده بودند. همه بیماران اظهار کردند که انجام ماساژ درمانی را به دیگران توصیه می کنند.

ماساژ و مراقبت تسکینی و ارتقای سطح کیفی زندگی

محدودیت های مطالعه

انجام مطالعات تحقیقاتی بر روی افراد تحت مراقبت در بیمارستان ها، یک کار بسیار چالش برانگیز است و نرخ فرسایش بالایی دارد. در این مطالعه نیز همین امر کاملاً به اثبات رسید و محققان برای تکمیل این مطالعه و دست یابی به نتایج دقیق، با چالش های زیادی روبرو بودند.

 یکی دیگر از محدودیت های این مطالعه، این بود که تحقیق بر روی یک نمونه کوچک از افراد شرکت کننده انجام شد و به همین دلیل، تشخیص اثر هر یک از تکنیک های ماساژ بر روی افراد مختلف مبتلا به بیماری های متفاوت دشوار بود. از سوی دیگر،  ممکن است تأخیر بین زمان برگزاری جلسات ماساژو مشاهده نتایج و تکمیل برگه های نظرسنجی، موجب تاثیر بر احساس رضایت بیماران از نتیجه ماساژ و مراقبت تسکینی شده باشد.

نتایج شگفت انگیز و مبتنی بر شواهد استفاده از ماساژ

 به نظر می ‌رسد که ماساژ درمانی می تواند فواید بسیار زیادی را برای افرادی که در بیمارستان ها یا آسایشگاه ها بستری هستند، به ارمغان بیاورد.

اثر بخشی ماساژ و مداخلات غیردارویی در بهبود وضعیت بیماران بستری

ماساژ درمانی دارای تاثیر بسیار زیادی در زندگی این افراد می باشد و این اثرات به ویژه از نظر حس رضایت ادراک شده ناشی از آرامش، تسکین استرس و احساس رفاه، ملموس و آشکار است. برای مستند سازی این اثرات یا سایر مزایای بالقوه ماساژ درمانی، انجام تحقیقات بیشتر ضروری است.

شناسه محتوا
عنوان محتواآیا ماساژ و مراقبت تسکینی می تواند موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران بستری و مراقبین آنها شود؟
کلمه کلیدیماساژ و مراقبت تسکینی
کلمات مترادف (LSI) 
تعداد کلمات1583
تعداد تصاویر7
تعداد عناوین اصلی7
لینک منبعhttps://www.amtamassage.org/publications/massage-therapy-journal/research-massage-and-palliative-care/     https://www.amtamassage.org/publications/massage-therapy-journal/massage-therapy-in-hospice/  
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 100 هزار تومانی

اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید و تخفیف 100 هزار تومانی دریافت کنید.

کد تخفیف به صورت آنی برای شما ارسال میگردد.

مرکز ماساژ ماهور